Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 11.10.2023 stabilește:

S-au stabilit următoarele contribuții și ajutoare de deces:

Taxa pentru un deces este 0,18 lei de la 07.08.2023

Plata estimativă anuala pentru 2024 este 330 lei, în care este inclusă

cotizația anuală de 32 lei, și taxele poștale în valoare de 7 lei.

Cotizația anuală de 32 lei și se va încasa astfel:

–          8 lei în trimestrul 1

–          8 lei în trimestrul 2

–          8 lei în trimestrul 3

–          8 lei în trimestrul 4

Înscrierile se pot face de orice persoană cu vârsta de 18 ani împliniți, fără limită de vârsta.

Taxa de înscriere este de 10 lei de persoană. Cine dorește se poate înscrie de doua ori.

Intrarea în drepturi se face astfel:

–          Între 18 ani – 40 ani neîmpliniți, după 6 luni

–          Între 40 ani – 60 ani neîmpliniți, după 1 an

–          După 60 ani – fără limita de vârstă, după 2 ani

Ajutoarele de deces în 2024 sunt următoarele:

–          vechime între   6 luni –  5 ani = 1.800 Lei

–          vechime între   5 ani – 10 ani = 2.000 Lei

–          vechime între 10 ani – 15 ani = 2.200 Lei

–          vechime între 15 ani – 20 ani = 2.400 Lei

–          vechime între 20 ani – 25 ani = 2.600 Lei

–          vechime între 25 ani – 30 ani = 2.800 Lei

–          vechime între 30 ani – 35 ani = 3.000 Lei

–           vechime între 35 ani – 40 ani = 3.200 Lei

–           vechime între 40 ani – 45 ani = 3.500 Lei

–          vechime între 45 ani – 50 ani = 4.000 Lei

–          vechime peste 50 ani = 4.500 Lei

Întârzierea la plată mai mult de 90 de zile lucrătoare, duce la pierderea ajutorului de deces conform art.12 din statut.

La schimbarea numelui (prin căsătorie, divorț), obligatoriu se va prezenta la societate o copie după actul doveditor.

Acte necesare în caz de deces:

1.      Certificat de deces în ORIGINAL și copie;

2.      Actul de identitate în original și copie a persoanei care ridică banii;

3.      Copie după certificatul de naștere pentru copilul defunctului care ridică ajutorul de deces (obligatoriu);

4.      Copie după certificatul de căsătorie pentru copilul defunctului care ridică ajutorul de deces (fiica);

5.      Carnetul de membru sau ultima (penultima) chitanță de plată sau chitanța de la poștă sau de la bancă;

6.      Procură (declarație) notarială dacă este cazul (daca persoana care solicita ajutorul nu este rudă de gradul 1;

7.      Hotărâre de divorț pentru defunct, pentru confirmarea numelui (daca este cazul).

Pentru primirea prin poștă a ajutorului de deces se vor trimite următoarele acte:

1.      Copie legalizată după certificatul de deces;

2.      Copie după actul de identitate al solicitantului;

3.      Copie după certificatul de naștere al solicitantului;

4.      Procura sau declarație notarială (unde este cazul);

5.      Cerere olografă pentru solicitarea primirii ajutorului cu adresa în clar și un număr de telefon.

Art.11 litera e.:

Cotizațiile și contribuțiile achitate de membrii societății nu vor putea fi restituite, și nici trecute asupra altor persoane, deoarece acestea fac obiectul acordării ajutoarelor pentru deces, pe bază de reciprocitate, deci nu sunt capitalizate în conturi.