Acte necesare în caz de deces:

1.      Certificat de deces în ORIGINAL și copie;

2.      Actul de identitate în original și copie a persoanei care ridică banii;

3.      Copie după certificatul de naștere pentru copilul defunctului care ridică ajutorul de deces (obligatoriu);

4.      Copie după certificatul de căsătorie pentru copilul defunctului care ridică ajutorul de deces (fiica);

5.      Carnetul de membru sau ultima (penultima) chitanță de plată sau chitanța de la poștă sau de la bancă;

6.      Procură (declarație) notarială dacă este cazul, dacă persoana care solicită ajutorul nu este rudă de gradul I ;

7.      Hotărâre de divorț pentru defunct, pentru confirmarea numelui (daca este cazul).

Pentru primirea prin poștă a ajutorului de deces se vor trimite următoarele acte:

1.      Copie legalizată după certificatul de deces;

2.      Copie după actul de identitate al solicitantului;

3.      Copie după certificatul de naștere al solicitantului;

4.      Procura sau declarație notarială (unde este cazul);

5.      Cerere olografă pentru solicitarea primirii ajutorului cu adresa în clar și un număr de telefon

Art.11 litera e):

Cotizațiile și contribuțiile achitate de membrii societății nu vor putea fi restituite, și nici trecute asupra altor persoane, deoarece acestea fac obiectul acordării ajutoarelor pentru deces, pe bază de reciprocitate, deci nu sunt capitalizate în conturi.

Acte necesare în caz de deces